Contact

Aanmelden voor één van de activiteiten van Geschiedenisburo of op zoek naar meer informatie? Stuur een mail naar geschiedenisburo@kpnmail.nl of bel/sms/app me op 06 23 93 48 04. Je krijgt binnen twee werkdagen een reactie.

Geschiedenisburo

Eigenaar: drs. Freja van der Zee-Dijkstra – http://www.geschiedenisburo.nl geschiedenisburo@kpnmail.nl – tel. 06 23 93 48 04 – bankrekeningnr. NL96 RABO 0127 5808 75 – KvK-nummer 75897288