Contact

Aanmelden voor een cursus of bijles?

Stuur een mail naar geschiedenisburo@kpnmail.nl. Vermeld altijd je naam én de naam van de cursus/het soort bijles waarvoor je je opgeeft. Ik reageer binnen twee dagen.

Belangstelling voor een gastles of lezing?

Stuur een mail naar geschiedenisburo@kpnmail.nl. Ik reageer binnen twee werkdagen.

Vragen over één of meer activiteiten van het geschiedenisburo?

Mail je vraag naar geschiedenisburo@kpnmail.nl. Ik reageer binnen twee werkdagen. ——————————————————————————————————————–

Geschiedenisburo

Eigenaar: drs. Freja van der Zee-Dijkstra. http://www.geschiedenisburo.nl . geschiedenisburo@kpnmail.nl . 06-23934804. bankrekeningnr. NL96 RABO 0127 5808 75 / KvK-nummer 75897288