Cursussen: programma 2020-2021

Kleinschalig (max. 10 personen), met aandacht voor de cursist en de actualiteit.

Komend winterseizoen bied ik de volgende cursussen aan:

Leer mij Nederland kennen (1815-1981). Gedurende tien ochtenden/middagen/avonden verdiepen we ons in de politieke, economische en sociaal-maatschappelijke geschiedenis van Nederland. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. het ontstaan van ons koninkrijk, de afscheiding van België, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de crisisjaren, de verzuiling, immigratie en emigratie.

locatie: Overal in Noord-Nederland bij minimaal 8 deelnemers. wanneer? 10 dagdelen van elk 120 minuten. Start mogelijk gedurende geheel 2021. kosten: €100,00 (inclusief reader en koffie/thee).

opgave kan door een mailtje te sturen naar geschiedenisburo@kpnmail.nl. ———————————————————————————————————–

De wereld van Marco Polo. In 2021 is het 750 jaar geleden dat de handels- en ontdekkingsreiziger Marco Polo vanuit Venetië naar China trok. Zijn reiservaringen tekende hij omstreeks 1299 op in Il Milione (Nederlandse titel: Wonderen van de Oriënt). Met dit boek als uitgangspunt verdiepen we ons in de landen en streken, die hij bezocht. Hierbij gaan we niet voorbij aan de vraag in hoeverre Il Milione een betrouwbaar verslag is.

locatie: Overal in Noord-Nederland bij minimaal 8 deelnemers. wanneer? 10 dagdelen van elk 120 minuten. Start mogelijk gedurende geheel 2021. kosten: €100,00 (inclusief reader en koffie/thee).

opgave kan door een mailtje te sturen naar geschiedenisburo@kpnmail.nl. ———————————————————————————————————–

Wegens succes bied ik ook in 2020/2021 aan:

De Verlichting. Nadenken over mensen en burgers. De Verlichting is een filosofische stroming uit de achttiende eeuw. Denkers als Kant, Voltaire, Montesquieu en Rousseau hielden zich bezig met de positie van de mens in de samenleving en publiceerden ideeën die zouden leiden tot ingrijpende veranderingen op o.a politiek-maatschappelijk en wetenschappelijk gebied. Zo komen bijvoorbeeld zowel liberalisme als socialisme voort uit de Verlichtingsideeën. Ook het politieke stelsel in de meeste democratische landen, met een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, vindt zijn oorsprong in de Verlichting.

Gedurende tien ochtenden/middagen/avonden maak je kennis met een aantal Verlichtingsfilosofen en hun ideeën. Vervolgens bestuderen we de (nog steeds geldende) invloed van deze ideeën op o.a. politiek, maatschappij en wetenschap.

locatie: Overal in Noord-Nederland bij minimaal 8 deelnemers. wanneer? 10 dagdelen van elk 120 minuten. Start mogelijk gedurende geheel 2021. kosten: €100,00 (inclusief reader en koffie/thee).

opgave kan door een mailtje te sturen naar geschiedenisburo@kpnmail.nl.