Cursussen: programma 2022-2023

Kleinschalig (max. 10 personen), met aandacht voor de cursist en de actualiteit.

Komend (winter)seizoen bied ik de volgende cursussen aan:

Voorjaarsprogramma: In het eerste kwartaal van 2023 komt de cursus Het Rampjaar onder de loep naar Gorredijk en Drachten. 350 Jaar geleden werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van vier kanten aangevallen: de regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos! Tijdens een tiendelige cursus staan we stil bij de gebeurtenissen in de jaren 1672-1674, maar kijken we ook naar de oorzaken en de nasleep daarvan: wat was er op economisch en politiek gebied (nationaal en internationaal) eigenlijk aan de hand? Welke personen speelden een cruciale rol? Had het Rampjaar voorkomen kunnen worden? Welke veranderingen bracht het Rampjaar teweeg? Of bleef alles hetzelfde? En uiteraard trekken we, waar mogelijk, lijntjes naar het heden.

Gorredijk: woensdag 8 februari t/m 12 april, 14.00 -16.00 uur, in de bibliotheek. Drachten: woensdag 8 februari t/m 12 april, 19.30 -21.30 uur, bij BO. Be Original, Ampèrelaan 3-4. kosten: €149,- p.p. (inclusief reader en koffie/thee).

voor opgave en vragen: mail naar geschiedenisburo@kpnmail.nl

Bij minimaal 8 deelnemers kom ik ook graag naar je toe voor één van de onderstaande cursussen!

De negentiende eeuw (1815-1914) Gedurende tien ochtenden/middagen/avonden neem ik je mee in de negentiende eeuw. We verdiepen ons in oorlog en vrede, kolonisatiepolitiek, emancipatiebewegingen socialisme en feminisme, kunst en cultuur en de wetenschap. De nadruk ligt op Europa, maar ook de Verenigde Staten, Afrika en Azië komen aan bod.

locatie: Overal in Noord-Nederland bij minimaal 8 deelnemers. wanneer? 10 dagdelen van elk 120 minuten. Start mogelijk vanaf september 2022. kosten: €149,00 (inclusief reader en koffie/thee).

opgave kan door een mailtje te sturen naar geschiedenisburo@kpnmail.nl.

Leer mij Nederland kennen (1815-1981). Gedurende tien ochtenden/middagen/avonden verdiepen we ons in de politieke, economische en sociaal-maatschappelijke geschiedenis van Nederland. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. het ontstaan van ons koninkrijk, de afscheiding van België, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de crisisjaren, de verzuiling, immigratie en emigratie.

locatie: Overal in Noord-Nederland bij minimaal 8 deelnemers. wanneer? 10 dagdelen van elk 120 minuten. Start vanaf september 2022. kosten: €149,00 (inclusief reader en koffie/thee).

opgave kan door een mailtje te sturen naar geschiedenisburo@kpnmail.nl.

De wereld van Marco Polo. Ruim 750 jaar trok de handels- en ontdekkingsreiziger Marco Polo vanuit Venetië. Zijn reiservaringen tekende hij omstreeks 1299 op in Il Milione (Nederlandse titel: Wonderen van de Oriënt). Met dit boek als uitgangspunt verdiepen we ons in de landen en streken, die hij bezocht. Hierbij gaan we niet voorbij aan de vraag in hoeverre Il Milione een betrouwbaar verslag is.

locatie: Overal in Noord-Nederland bij minimaal 8 deelnemers. wanneer? 10 dagdelen van elk 120 minuten. Start mogelijk vanaf september 2022. kosten: €149,00 (inclusief reader en koffie/thee).

opgave kan door een mailtje te sturen naar geschiedenisburo@kpnmail.nl.

De Verlichting. Nadenken over mensen en burgers. De Verlichting is een filosofische stroming uit de achttiende eeuw. Denkers als Kant, Voltaire, Montesquieu en Rousseau hielden zich bezig met de positie van de mens in de samenleving en publiceerden ideeën die zouden leiden tot ingrijpende veranderingen op o.a politiek-maatschappelijk en wetenschappelijk gebied. Zo komen bijvoorbeeld zowel liberalisme als socialisme voort uit de Verlichtingsideeën. Ook het politieke stelsel in de meeste democratische landen, met een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, vindt zijn oorsprong in de Verlichting.

Gedurende tien ochtenden/middagen/avonden maak je kennis met een aantal Verlichtingsfilosofen en hun ideeën. Vervolgens bestuderen we de (nog steeds geldende) invloed van deze ideeën op o.a. politiek, maatschappij en wetenschap.

locatie: Overal in Noord-Nederland bij minimaal 8 deelnemers. wanneer? 10 dagdelen van elk 120 minuten. Start mogelijk vanaf september 2022. kosten: €149,00 (inclusief reader en koffie/thee).

opgave kan door een mailtje te sturen naar geschiedenisburo@kpnmail.nl.